Bemutatkozik a Horváth Mihály Gimnázium (videó)

Kérjük, támogassa alapítványunkat személyi jövedelemadója 1%-ával. [tovább>>]


A felvételi-alkalmassági vizsga

Az osztály kódja: 07
Jelentkezési határidő: 2018. február 15. 
A felvételi vizsgák időpontja: 2018. február 23-24. 

 

Mivel nagyon szűkös az idő a jelentkezési határidő és a felvételi-alkalmassági vizsga között, ezért itt, a HMG honlapján tesszük közzé a vizsga pontos beosztását (kinek melyik nap, hány órára kell érkeznie)! Illetve emailben értesítjük azokat, akik címüket megadják!

A jelentkezési laphoz egy 6x9 cm-es fényképet is mellékelni kell, valamint a jelentkezőnek felvételi kérelemben kell megfogalmaznia, miért választja ezt az osztályt.

Kollégiumi elhelyezés: a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban van. Tel:63/311-544

Idegen nyelvek: Az első, a már tanult, haladó szinten folytatandó nyelv /angol, francia, német, orosz /, a második kezdő szintű angol, francia, német, orosz, latin. A második idegen nyelvből kettőt kell megjelölni.
Felvilágosítást telefonon vagy levélben adunk.

Címünk: Horváth Mihály Gimnázium
Szentes, 6600
Szent Imre herceg.u.2., Pf.31.
tel.: 63/561-580; fax: 63/561-596
E-mail – iskolai: hmg index.hu

tagozatvezető: Szurmik Zoltán, szurmikz@gmail.com

A felvételi-alkalmassági vizsga rendje
Nyilvános felvételi vizsgát tartunk, melyen a szülők is jelen lehetnek.
Az alkalmassági vizsga a következőkből áll:
Beszéd: A vizsgázók 5 szabadon választott, lehetőleg korukhoz illő verssel (vagy 3-4 vers mellett 1-2 prózarészlettel) adnak számot szép és kifejező magyar beszédükről.
Fogalmazás: helyben megadott témáról kell összefüggő szöveget alkotni; a magyar nyelvi kifejezőkészséget, a kreativitást vizsgáljuk.
Ének-zene: két dallal bizonyítják a jelentkezők képességeiket (ebből az egyik népdal legyen), majd egyszerűbb kottaolvasási és ritmusgyakorlatok következnek, esetleg hangszeres játék. /Akik nem tanultak hangszeres zenét, nem kerülnek hátrányos helyzetbe, akik viszont tanultak, hozzák magukkal hangszerüket a felvételire! /
Mozgás: a ritmusérzék, a testi koordináció bemutatására szolgál, ehhez melegítő vagy tornaruha feltétlenül szükséges.
Játék: a rögtönzőkészség, a kreativitás szóban, gesztusokban, mozgásban megnyilvánuló formáit játékos feladatok keretében vizsgáljuk.
Várjuk a tehetséges tanulók jelentkezését!