A 2024/2025-ös tanévben ajánlott és kötelező olvasmányok könyvtári elérhetősége

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 184/G (4) „Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.”

A magyar nyelv és irodalom munkaközösség tájékoztatása szerint az ajánlott és kötelező olvasmányok feldolgozása az irodalmi szöveggyűjtemények felhasználásával történik, melyeket a diákok könyvtári kölcsönzés keretében megkapnak és tanulói jogviszonyuk végéig használhatnak.