Komjáti Sándorné emlékére

„… s mint fán sem nő egyforma két levél,
a nagy időn sem lesz hozzá hasonló.”
(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)

Komjáti Sándorné emlékére

Egy nagyszerű tanárnővel gazdagodott a mennyei tantestület. 88 éves korában távozott közülünk Komjáti Sándorné Keresztes Éva, aki évtizedekig volt a Horváth Mihály Gimnázium magyar-német szakos tanára. Szelleme, intellektuális humora, szolid, mindenkor kifogástalan megjelenése és viselkedése, korrektsége szeretetet, tiszteletet ébresztett és sugárzott. Tanított és nevelt. Nem csupán az órákon és nem csupán szavakkal, hanem egész életével. A diákok tudásának gyarapításán felül az is célja volt, hogy gondolkodásra ösztönözze őket és megszerettesse a nyelvet, az irodalmat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy volt olyan korábbi tanítványa, aki később kollégaként ragaszkodott ahhoz, hogy Éva néni tanítsa a magyart az ő osztályában.

Az iskola minden programján szívesen részt vett, nem hiányozhatott egyetlen tantestületi vacsoráról kirándulásról sem. Sok kollégájával volt az iskolán kívül is baráti kapcsolata, akikkel rendszeresen jártak össze, kirándultak, utaztak. Nagyon szerettek vele beszélgetni, mert művelt, tájékozott, figyelmes és nyitott volt. A humor, vidámság is fontos jellemzője volt ezeknek a beszélgetéseknek. Gyermekszeretetére és segítőkészségére szép példa, hogy amikor egy kollégája nem tudta kire hagyni a hirtelen megbetegedett kislányát, s ezért behozta a gimnázium tanárijába, hiszen hozzá szakfelügyelő jött órát látogatni, akkor Éva néni megnyugtatta, ő lyukasórájában szívesen marad a kislánnyal. Mire az apuka visszaért, már egy vidám, szinte meggyógyult csöppséget talált Éva néni mellett.

Ahogyan Kosztolányi írta: „Futott, telefonált, szőtte álmát, mint színes fonált”. Minden szépre és jóra volt energiája. Súlyos, hosszú betegsége ellenére is aktív maradt. Halála előtti hetekben még színházba ment, „unokázott” és „dédunokázott”. A családját mindenek fölött szerette, s ők is a „tűzhely” őrzőjeként tekintettek rá.

Hiányozni fog szűkebb családjából is, a Horváth Mihály Gimnázium évszázados és az emberiség hatalmas családjából is. „Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.”

A Horváth Mihály Gimnázium nevében
Ráfi Dénes

Osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák időpontja

Az augusztusi osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák 2024. augusztus 23-29. között kerülnek megszervezésre az alábbiak szerint:

08.23. péntek: Magyar nyelv, Irodalom, Magyar nyelv és irodalom (emelt)
08.26 hétfő: Ének-zene, Vizuális kultúra, Testnevelés
08.27. kedd: Angol nyelv, Matematika, Fizika
08.28. szerda: Földrajz, Természettudomány, Francia nyelv, Orosz nyelv, Német nyelv, Digitális kultúra
08.29. csütörtök: Történelem, Biológia, Kémia

Részletes beosztás az első emeleti hirdetőtáblán tekinthető meg július végétől.

Beiratkozás a 2024/2025-ös tanévre

Az intézményünkbe felvételt nyert tanulók beiratkozására 2024. június 26-án (szerdán) 8-16 óra között kerül sor.

A felvételt nyert tanuló szülője, illetőleg törvényes képviselője útján az iskolába kizárólag személyes jelenléttel iratkozhat be, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül, amit lehetőség szerint kérünk előre elvégezni, mivel jelentősen meggyorsítja az ügymenetet. Az adatbeküldésre a KRÉTA rendszeren keresztül 2024. június 19-26. között lesz lehetőség az alábbi tájékoztatóban leírt módon:

Tájékoztatás szülőknek a beiratkozás menetéről

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a tanuló személyi igazolványát, valamint az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítványát.

Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van nyomtatásra illetve fénymásolásra, a folyamatok gyorsítása érdekében hozzák magukkal a következőket:

Kinyomtatva, kitöltve kérjük:
Beiratkozás 2024 adatlap
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Fénymásolatban kérjük:
A gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája (akinek még nincs személyi igazolványa, annak útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat).

A diákigazolvány igényléséhez az illetékes Kormányablakban kérjük, hogy csináltassák meg a gyermek NEK-adatlapját.

A fenti dokumentumok kitöltése, fénymásolása az intézményben történő beiratkozáskor is lehetőség van, azonban ha már készen van, az jelentősen meggyorsítja az ügymenetet.

A 7. és 9. évfolyamos nyelvi szintfelmérők angol és német nyelvből a tanév első napján, 2024. szeptember 2-án kerülnek megírásra.

A 7. évfolyamra beiratkozó diákoknak és szüleiknek a beiratkozás alkalmával kell nyilatkozniuk, hogy Erkölcstant vagy Hit- és erkölcstant (katolikus vagy református) kívánnak tanulni.

Együttműködésüket köszönjük, szeretettel várjuk Önt és gyermekét iskolánkba!

Közlemény

Az eddigi gyakorlat szerint a szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatára beiratkozott tanulók „automatikusan” jelentkeztek a budapesti Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium délután tartott tandíjas képzésére is. A délelőtti gimnáziumi dráma képzéshez és a délutáni művészeti képzéshez kapcsolódó órákat ugyanazon helyi pedagógusok tartották. A változások a délelőtti dráma képzést nem érintik, az eddigiekkel azonos módon és feltételekkel valósul meg a jövőben is az oktatás. A délutáni művészeti képzést a következő tanévtől a helyi Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola látja el azokkal a pedagógusokkal, akik úgy döntöttek, hogy ugyanazon feltételrendszer mellett, azonban még inkább olyan lehetőségeket teremtve, ahol a tanulók egyéni fejlődése biztosított, továbbra is magas szakmai szinten folytatják munkájukat. Továbbá mindez, az eddigi tandíjjal szemben lényegesen alacsonyabb térítési díj ellenében tud a 2024/2025-ös tanévtől megvalósulni.

Tájékoztató a 2024/2025-ös tanév tankönyvrendeléséről

A kormány 1092/2019. (III.8.) határozata értelmében, a 2020/2021. tanévtől kezdődően a köznevelésben tanuló diákok – 1-16. évfolyamon – ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a tanulók könyvtári kölcsönzéssel jutnak hozzá. A kölcsönzött tankönyveket legkésőbb a tanulmányok (jellemzően 12. évfolyam) végén vissza kell adni a könyvtárba – kivéve: munkatankönyvek (ezek jellemzően a munkafüzetek, nyelvkönyvek). A könyvtári könyvekbe beleírni, aláhúzni, jegyzetelni nem szabad, ugyanolyan állapotban kell visszaadni, mint ahogy megkapták.

A mellékelt osztályszintű összesítő táblázatból tudnak tájékozódni az adott osztály számára megrendelt tankönyvekről. (A nyelvkönyveket összesítve rendeljük, így azok az egyes osztályoknál nem látszódnak, azokat az adott nyelvtanár veszi fel és osztja ki a saját csoportjaiban. A nyelvkönyvek munkatankönyvek, azokba a diák beleírhat, nem adja vissza használat után.)

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülők egy vagy több tankönyvet megvásároljanak, hogy a gyermekük írhasson vagy jegyzetelhessen benne. A vásárlásra a KELLO webshopban (https://webshop.kello.hu) van lehetőség.

A 2024/2025-ös tanévben ajánlott és kötelező olvasmányok könyvtári elérhetősége

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 184/G (4) „Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.”

A magyar nyelv és irodalom munkaközösség tájékoztatása szerint az ajánlott és kötelező olvasmányok feldolgozása az irodalmi szöveggyűjtemények felhasználásával történik, melyeket a diákok könyvtári kölcsönzés keretében megkapnak és tanulói jogviszonyuk végéig használhatnak.

A 2023/2024-es tanévben ajánlott és kötelező olvasmányok könyvtári elérhetősége

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 184/G (4) „Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.”

A jegyzék az alábbi linkre kattintva érhető el: LINK

Tájékoztató a 2023/2024-es tanév tankönyvrendeléséről

A kormány 1092/2019. (III.8.) határozata értelmében, a 2020/2021. tanévtől kezdődően a köznevelésben tanuló diákok – 1-16. évfolyamon – ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a tanulók könyvtári kölcsönzéssel jutnak hozzá. A kölcsönzött tankönyveket legkésőbb a tanulmányok (jellemzően 12. évfolyam) végén vissza kell adni a könyvtárba – kivéve: munkatankönyvek (ezek jellemzően a munkafüzetek, nyelvkönyvek). A könyvtári könyvekbe beleírni, aláhúzni, jegyzetelni nem szabad, ugyanolyan állapotban kell visszaadni, mint ahogy megkapták.

mellékelt osztályszintű összesítő táblázatból tudnak tájékozódni az adott osztály számára megrendelt tankönyvekről. (A nyelvkönyveket összesítve rendeljük, így azok az egyes osztályoknál nem látszódnak, azokat az adott nyelvtanár veszi fel és osztja ki a saját csoportjaiban. A nyelvkönyvek munkatankönyvek, azokba a diák beleírhat, nem adja vissza használat után.)

A mellékelt listából lehet tájékozódni arról is, hogy mely osztályok mely tankönyveket fogják a már tankönyvtári állományban levő tankönyvek közül megkapni a költséghatékonyság érdekében.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülők egy vagy több tankönyvet megvásároljanak, hogy a gyermekük írhasson vagy jegyzetelhessen benne. A vásárlásra a KELLO webshopban (https://webshop.kello.hu/) van lehetőség.