Matematika – fizika, matematika – kémia tagozat

A Horváth Mihály Gimnáziumban már évtizedek óta lehetőség nyílik a diákoknak, hogy emelt óraszámban tanulhassák a matematikát. Azonban 2008 szeptembere óta a matematika mellett már a fizika is emelt óraszámban jelentkezik a képzésben a tagozat diákjai számára. A következő tanévtől a matematika mellé a kémiát is lehet választani tagozatos tantárgyként.

Kinek ajánljuk a tagozatot?

 • Mérnöki pályára készülőknek (építészmérnök, villamosmérnök, gépészmérnök, járműmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser…)
 • Közgazdasági pályára készülőknek (közgazdász, kereskedelem és marketing, pénzügy, számvitel…)
 • Azoknak, akik matematikusok vagy fizikusok szeretnének lenni.
 • A leendő matematika-fizika szakos tanároknak.
 • Az orvosi pályára készülőknek is ajánljuk, mivel az orvosi egyetemek egy részén a fizika választható felvételi tantárgy.
 • Azoknak is ajánljuk a tagozatot, akik még nem határozták el, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni. Ha időközben meggondolják magukat és váltani szeretnének, akkor a matematika – fizika tagozatról könnyebb átmenni egy másik tagozatra, mint fordítva. Aki a reáltantárgyakból jó, az a többi tantárgyat is könnyebben tanulja meg.
 • Azoknak is érdemes a tagozatot választani, akik nem szakirányban (matematika, fizika) tanulnak tovább. Mivel a felsőoktatási intézmények többségében a matematika vagy a fizika választható felvételi tantárgy és néhány félévig tanulni és vizsgázni kell valamelyik tantárgyból.

A továbbtanulási lehetőségekről

A gimnázium elvégzése után a diákok 90%-át felveszik az általuk választott felső oktatási intézménybe

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME),
 • Neumann János Egyetem (GAMF), Óbudai Egyetem
 • Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem
 • Tudományegyetemek: ELTE (Budapest), SZTE (Szeged), DE (Debrecen)

A képzésről

 • Az emelt óraszámoknak köszönhetően a diákok az első éves egyetemi matematika, fizika tananyag jelentős részét is elsajátíthatják.
 • A tagozatos tantárgyak oktatása csoportbontásban történik, így lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek még jobban elmélyítsék, begyakorolhassák a tananyagot. A magasabb óraszámnak köszönhetően fejlődik a gondolkodásuk, jobban átlátják az összefüggéseket. Jellemző, hogy könnyebben tanulják meg a többi tantárgyat is. A többség már a 12. osztály előtt megszerzi a nyelvi érettségit és a nyelvvizsgát is.

Az óraszámok a tagozaton

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

matematika

6

6

6+2*

6+2*

fizika

3

4

2+2*

2+2*

kémia

3

3

2+2*

2+2*

*A 11. és 12. osztályokban a tanulók felvehetnek még 2-2 emelt szintű az adott tantárgyból.

>> Fizika tételek megtekintése <<