Közlemény

Az eddigi gyakorlat szerint a szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatára beiratkozott tanulók „automatikusan” jelentkeztek a budapesti Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium délután tartott tandíjas képzésére is. A délelőtti gimnáziumi dráma képzéshez és a délutáni művészeti képzéshez kapcsolódó órákat ugyanazon helyi pedagógusok tartották. A változások a délelőtti dráma képzést nem érintik, az eddigiekkel azonos módon és feltételekkel valósul meg a jövőben is az oktatás. A délutáni művészeti képzést a következő tanévtől a helyi Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola látja el azokkal a pedagógusokkal, akik úgy döntöttek, hogy ugyanazon feltételrendszer mellett, azonban még inkább olyan lehetőségeket teremtve, ahol a tanulók egyéni fejlődése biztosított, továbbra is magas szakmai szinten folytatják munkájukat. Továbbá mindez, az eddigi tandíjjal szemben lényegesen alacsonyabb térítési díj ellenében tud a 2024/2025-ös tanévtől megvalósulni.

Tájékoztató a 2024/2025-ös tanév tankönyvrendeléséről

A kormány 1092/2019. (III.8.) határozata értelmében, a 2020/2021. tanévtől kezdődően a köznevelésben tanuló diákok – 1-16. évfolyamon – ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a tanulók könyvtári kölcsönzéssel jutnak hozzá. A kölcsönzött tankönyveket legkésőbb a tanulmányok (jellemzően 12. évfolyam) végén vissza kell adni a könyvtárba – kivéve: munkatankönyvek (ezek jellemzően a munkafüzetek, nyelvkönyvek). A könyvtári könyvekbe beleírni, aláhúzni, jegyzetelni nem szabad, ugyanolyan állapotban kell visszaadni, mint ahogy megkapták.

A mellékelt osztályszintű összesítő táblázatból tudnak tájékozódni az adott osztály számára megrendelt tankönyvekről. (A nyelvkönyveket összesítve rendeljük, így azok az egyes osztályoknál nem látszódnak, azokat az adott nyelvtanár veszi fel és osztja ki a saját csoportjaiban. A nyelvkönyvek munkatankönyvek, azokba a diák beleírhat, nem adja vissza használat után.)

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülők egy vagy több tankönyvet megvásároljanak, hogy a gyermekük írhasson vagy jegyzetelhessen benne. A vásárlásra a KELLO webshopban (https://webshop.kello.hu) van lehetőség.

A 2024/2025-ös tanévben ajánlott és kötelező olvasmányok könyvtári elérhetősége

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 184/G (4) „Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.”

A magyar nyelv és irodalom munkaközösség tájékoztatása szerint az ajánlott és kötelező olvasmányok feldolgozása az irodalmi szöveggyűjtemények felhasználásával történik, melyeket a diákok könyvtári kölcsönzés keretében megkapnak és tanulói jogviszonyuk végéig használhatnak.

Rendkívüli felvételi eljárás

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárást (ún. „pótfelvételit”) hirdet a következő tagozatokon:

  • Hat évfolyamos képzés
  • Sporttagozat
  • Matematika-fizika tagozat

A rendkívüli felvételi eljárás keretében 2024. május 31-ig várjuk az iskolánkban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését.

Érdeklődni az iskola titkárságán lehet a 63/561-581-es telefonon, valamint elérhetőség megadásával az iskola email-címén (hmgszentes@hmg.hu).

A jelentkezési lapot a titkárságra kell eljuttatni, de ajánlott a személyes egyeztetés.
Jelentkezési lap a hat évfolyamos képzéshez
Jelentkezési lap a négy évfolyamos képzésekhez

Várjuk a tanulni vágyó, közösségünkbe tartozni kívánó diákok jelentkezését!

 

Tájékoztató az érettségi vizsgákkal kapcsolatban

Május 6-án megkezdődnek a 2023-2024-es tanév írásbeli érettségi vizsgái. Iskolánk – néhány vizsgatárgy kivételével – emelt – és középszintű írásbeli érettségi vizsgák helyszíne is. Megkérjük a vizsgázókat, hogy kapunyitásig, mely legkorábban 45 perccel az írásbeli vizsga kezdési időpontja előtt lehetséges, az utcán várakozzanak. Tájékoztatjuk a hozzánk érkező vizsgázókat, hogy a környező utcákban ingyenes parkolási lehetőség korlátozott számban áll rendelkezésre. A linken elérhető tájékoztatóban további információkat olvashatnak az érintett vizsgázók.

Tájékoztató az érettségi vizsgákkal kapcsolatban

Médiás szakmai nap

Médiatudatosság? Médiaértés? Média-írástudás?
Ma ezek még csak olyan kifejezések, melyeket nehezen értenek meg a média tagozatos diákjaink, április 17-én azonban már jeles, a szakterületükön nagy tapasztalattal bíró szakemberek segítségével értelmezhetik a szakmai napon részt vevő tanulóink. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ fenntartása alatt álló Horváth Mihály Gimnázium között létrejött megállapodás keretében megvalósul az a program, melyre több „médiás” szaktekintély látogat el:
Novodomszky Éva, a közmédia műsorvezetője, egykori diákunk, aki a Horváth Mihály Gimnáziumból a közmédiáig vezető útról mesél,
Farkas Erika, a közmédia volt műsorvezetője, aki a Hang kép nélkül – a rádió ereje címmel tart előadást,
Bodolay-Papp Zsófia és Galambos István, az NMHH munkatársai, akik a médiatudatosságról beszélnek, valamint
Szudár László, a Csaba TV főszerkesztője, aki a „komponálás”, vagyis a képekkel történő kommunikáció művészetét mutatja be.
A szakmai napon – elsősorban – a média iránt érdeklődő diákjaink vehetnek részt. Követőink számára fényképes beszámolóval készülünk!

 

Tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

A felvételi jelentkezési lapok feldolgozása megtörtént. Az ideiglenes felvételi rangsort tagozatokra bontva az alábbi linkekre kattintva érhetik el. A „Felvételre javasolt” tanulók még nem biztos, hogy bekerülnek az adott tagozatra, ez a javaslat csak annyit jelent, hogy a tanuló pontszámai alapján elfogadjuk a jelentkezését, amennyiben belefér az adott tagozat létszámkeretébe. Ha valaki több tagozatot is megjelölt, akkor több oszlopban is szerepel a rangsoron. Arra a helyre fog felvételt nyerni, amelyet iskolánkban az elsőként jelölte meg. A végleges sorrendet április 26. után tudjuk közzétenni, amikor az Oktatási Hivatal listáját megkapjuk. Akik hozzánk szeretnének bekerülni, akkor van nagyobb esélyük, ha az 1. helyen jelöltek meg bennünket. Ha korábban nem így döntöttek, április 8. és 10. között még van lehetőség a sorrend megváltoztatására.

Köszönjük, hogy iskolánkat választották!