TÁMOP 3.4.3

Szentesi iskolák a tehetséggondozás megújításáért

A projekt kódszáma: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0099
A projekt megnevezése: Iskolai tehetséggondozás
A projekt címe: Szentesi iskolák a tehetséggondozás megújításáért
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. szeptember 1.
A projekt megvalósításának befejezése: 2011. június 30.

Fő kedvezményezett: Horváth Mihály Gimnázium
Szentes, Szent Imre herceg u. 2. 6600

Konzorciumi tagok:
Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola
Deák Ferenc Általános Iskola
Koszta József Általános Iskola

A főkedvezményezett részére megítélt támogatás: 7.588.013 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt közvetlen célcsoportja 33 mentor ezen belül 26 fő tehetséggondozó képzésben résztvevő pedagógus. A projekt keretében 26 pedagógus számára biztosítjuk egy külső szállítóval a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzést. A továbbképzésben részt vevő pedagógusok felkészítik a többi kollégát az egyéni fejlesztési programok kialakítására, iskola és szülők közötti kapcsolat fejlesztésére, egyéni fejlesztési programok megtervezésére, kivitelezésére. A mentorok munkacsoportokat alakítanak tehetségterületeik szerint. A munkacsoportba a konzorcium minden tagja delegál egy tagot. A munkacsoportok megbeszélik a tehetséggondozás területén szerzett tapasztalataikat, közösen kialakítanak módszereket. A mentorok fejlesztési tervet készítenek a mentorált diákok számára, majd kidolgozzák a megrendezendő tanulmányi verseny módszertanát, értékelik a projekt szakmai eredményeit.

logo3logo4logo5logo6logo7