Az irodalmi-drámai tagozatról

Kik jelentkeznek/jelentkezzenek a tagozatra?

A nem átlagos képességű gyerekek jelentkezése a domináns, különösen az önmagukat megmutatni kívánó tanulókra vonatkoztatva, vagyis olyan diákok, akik szeretnek szerepelni, verset mondani, szeretik a színjátszást, kreatívak, bátrak és jól kommunikálnak. Olyan tanulókat várunk, akik szeretik az irodalmat, szeretik művelni anyanyelvüket, akik kedvelik a humán tantárgyakat. De nemcsak az ilyen típusú gyerekeket várjuk! Mindenki jöhet, akiben a fent felsorolt tulajdonságokon túl vágy van ezek elsajátítására.

A tagozat célja

A tagozat központi célja a személyiségfejlesztés. Nem színészképzés folyik tehát, de természetesen azokat a diákokat, akik a színi pályára készülnek, segítjük felkészülő munkájukban. A tagozat tanulóiból osztályonként átlagosan 2-3 fő színészművészeti pályára kerül, de a szentesi tagozat célja nem ez, sokkal inkább az, hogy a négy év alatt úgy változzék a diákok személyisége, hogy a felsőfokú oktatási rendszerben és majd a felnőtt életben is meg tudják állni a helyüket. Hogy kritikus, a véleményüket bátran elmondó, nyitott, empatikus, a világ dolgaira kíváncsi, jó kommunikációs készséggel rendelkező, a közösségben kiválóan működő, saját életét rendszerezni tudó emberré váljon. A tudás megszerzésére való törekvés mellett az érzelmi intelligencia növelésére helyeződik a hangsúly személyiség-, készség- és közösségfejlesztő szakmai foglalkozások segítségével. Így tudnak a négy év alatt közelebb kerülni önmaguk megismeréséhez, és így tudnak elindulni az érettségi vizsga sikeres letétele után egy olyan élet irányába, amelynek az alapja a boldogság.

A tagozat tárgyai

A gimnáziumi képzés ezen diákoknak is kötelező, tehát érettségi vizsgát kell tenni pl. matematika tantárgyból is, de a kötelező gimnáziumi tárgyak mellett az órarendbe beleépítve szerepelnek a következő tantárgyak: színházi alapismeretek (rövidítve: szalap) (elmélet, gyakorlat), tánc, beszédtechnika.

A mustrák

A mustrákra való felkészülés és a maximális teljesítés minden diákunk legfőbb célja. A tanulmányi eredményeken túl ez méri őket, ráadásul szakmai szempontokat vesz figyelembe. A 90-es évek közepe óta működik, kisebb-nagyobb átalakításokon mindig átesik, de léte – még ha kissé versenyszellemet alakít is ki – szükséges. A 9., 10. és 11. osztályos tanulók meghatározott számú verssel, monológgal, dallal, osztály- vagy csoportos tánccal készülnek a vizsgára. Szakmai tanáraik pontozzák őket, és így kialakul egy sorrend, mely négy kategóriát tartalmaz: 1. a kiválóan megfelelt tanulók egyéni fellépési lehetőséget kapnak a mustragálán, 2. jól megfelelt tanulók (eredményes munkát végeztek), 3. megfelelt tanulók (teljesítményük elérte az elégséges szintet), 4. nem megfelelt tanulók (akik ebbe a kategóriába kerülnek bele, és tanév végi tanulmányi eredményük nem éri el a 4.00-es átlagot, nem folytathatják tanulmányikat az irodalmi-drámai tagozaton. Szerencsére erre igen-igen ritkán kerül sor. Az egyéni mustrán túl 10. és 11. osztályban a dráma érettségi vizsgára épülő szituációs-gyakorlati mustravizsgát is teljesíteni kell a diákoknak kiscsoportokban.

Az irodalmi-dráma tagozat rövid története

A tagozat 1978-ban alakult, a pezsgő és sikeres diákszínjátszó-életből nőtte ki magát. Bácskai Mihály 1953-ban került a gimnáziumba, az ő révén 60 esztendeje töretlen színjátszóélet működik az intézményben. 1974-ben Várkonyi Zoltán, a Színház- és Filmművészeti Főiskola rektora nyilatkozta, hogy szükség lenne olyan gimnáziumokra, amelyek a főiskola előképzői lennének, ugyanis elégedetlen a felvételi szinttel. Hosszú huzavona után Szentesen beindult a képzés, amelynek lehetőségét Bácskai Mihály személye és a diákszínjátszás területén elért eredményei adták meg, de már egészen más céllal. Irodalmi-drámai tagozat indult kísérleti jelleggel, vagyis a színészelőképzés helyett két területre fókuszáltak: a humán beállítottságra és a diákszínjátszó munkára. A kísérleti jellegből azután eleddig 30 éves pályaszakasz lett, az idő igazolta a tagozat beindításának szükségességét.

Összegzés

A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozata ebben a tanévben a 45. osztályát indította. Mindez azt mutatja, hogy a drámával való nevelésnek szükséges szerepe van az oktatási-nevelési munkában. Én magam ebben hiszek, és vezető pedagógusként a kollégák segítségével olyan tantervet kívánok összeállítani, amely évről évre megújul, de az alapjait, a személyiségfejlesztő, közösségépítő programokat mindvégig megtartja. Kreatív munkát igényel egy éves program összeállítása (mint ahogy a drámatanár az egyik legkreatívabb pedagógusi szakma!), s abban bízom, hogy az ilyen típusú tantervekkel kreatív gondolkodású, pozitív energiákkal rendelkező diákokat tudunk a felnőtt lét útjára engedni.