Felvételi jegyzék – módosítási lehetőség

A jelentkezések módosításának lehetősége 2020. március 19–20. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.

A német és francia tagozatot az idei évben nem indítjuk el, így kérjük az ide jelentkezőket, hogy a fent említett, módosításra kijelölt napokon az alábbiakban részletezett lehetőséggel élve keressék fel az iskola titkárságát egy másik tagozat választása céljából.

A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
-az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
-az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése.

Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni! A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:

-az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,

-azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosítótanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.A módosító tanulói adatlapokat március 23-áig kell postára adni a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) az Oktatási Hivatal címére. A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.

001 francia >>
002 angol >>
003 német >>
004 matematika >>
005 bio-kémia >>
006 általános >>
007 drámai-média >>
008 sport >>
009 orosz >>
011 földrajz >>
014 humán >>