Irodalmi-drámai-média

A tagozat tanárai:

  • Pásztor Anikó – a 9.D osztályfőnöke, tánc, dráma
  • Halász-Szabó Judit – a 10.D osztályfőnöke, földrajz, latin nyelv, dráma
  • Szebeniné Doma Andrea – a 11.D osztályfőnöke, történelem, földrajz
  • Torday Árpád – a 12.D osztályfőnöke, testnevelés
  • Majtényi András, Geréby Dóra – ének
  • Bagi Ferenc – néptánc
  • Molnár Szilvia – beszédtechnika
  • Seresné Horváth Cecília –  a 12.D diákszínpadának vezetője
  • Szebeni Zoltán – a 11.D és a 12.D diákszínpadának vezetője

A tagozaton folyó munkáról

Minden szülő arra vágyik, hogy gyermeke egészséges, kiegyensúlyozott felnőtté váljon, és sikeresen érvényesüljön a világban. A művészeti tagozaton folyó munka fókuszában éppen ezért az érzelmi intelligencia fejlesztése áll, mely a magyar oktatási és nevelési rendszerben általában háttérbe szorul, vagy meg se jelenik, nálunk viszont előtérben áll. Hiszünk abban, hogy az olvasás, éneklés, a táncolás, az improvizáció és a filmezés mindezekhez jó eszköz lehet.

Ma a mozgóképértés alapvető kommunikációs készséget vár el mindenkitől szinte valamennyi tudásterületen, a kérdés csak az, ki tud lépést tartani az új formanyelvvel. Diákjaink ezért alapozó képzést kapnak a 9-10. évfolyamon mozgóképolvasásból és szerkesztésből, majd 11. évfolyamon specializálódnak dráma vagy média irányban.

Az általános gimnáziumi tanterv mellé a tagozat kiegészítő tantárgyai alapvetően a művészeti önkifejezést szolgálják: színházi alapismeretek, diákszínpadon való részvétel, mozgóképszerkesztés, ének, tánc, beszédtechnika.

A felvételizők gyakorlati vizsgán vesznek részt, ahol az ének, tánc, beszéd (versmondás) és improvizációs készséget mérjük. Emellett fogadunk a jelentkezőktől rövid mozgóképes bemutatkozást, amit emailben küldhetnek a felvételi előtt erre a címre: pasztor.aniko@hmg.hu

Az itt eltöltött négy év alatt amellett, hogy diákjainkat felkészítjük az érettségire és a felvételire, a közös pedagógiai munkával törekszünk olyan érzelmi alapot és biztonságot adni számukra, mellyel életükben magabiztosan és boldogan fognak tudni élni. Célunk az, hogy diákjaink személyisége gimis éveik alatt kiteljesedni tudó legyen, végezvén pedig önálló, önmaga és a társadalom felé kritikusan gondolkodó felnőttet engedhessünk útjára.