Tankönyvigénylés

Tisztelt Szülők!

A következő tanévre vonatkozó tankönyvrendeléshez a támogatási igényeket az alábbi nyomtatvány kitöltésével jelezhetik iskolánk felé. A nyomtatványokat és a jogosultságot igazoló iratokat 2018. február 19-ig kell leadni az osztályfőnököknél.

FONTOS!

Az igazolásnak 2018. október 1-én még érvényesnek kell lennie!

Normatív kedvezményben részesül, így ingyenesen jut tankönyvhöz az a tanuló, aki:

  1. tartósan beteg
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
  3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él
  4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  6. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

A kedvezményre jogosultságot az alábbi iratokkal igazolhatják:

  1. Tartósan beteg: szakorvosi igazolás MÁK nyomtatványon vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
  2. Három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermek: bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény
  3. Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye
  4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.