Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsgáról, valamint a dolgozatok megtekintéséről

A 4 és 6 évfolyamos képzéseinkre való jelentkezéshez szükséges közös, központi írásbeli felvételi vizsgát 2020. január 18-án, szombaton 10-12 óráig tartjuk. Kérjük, hogy a vizsgázók legkésőbb 9:30-ra érkezzenek meg az iskolába, és hozzanak magukkal a személyazonosság megállapítására alkalmas fényképes igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány vagy útlevél).

Aki valamilyen okból kifolyólag nem tudott eljönni, a pótló írásbeli felvételi vizsgát 2020. január 23-án, csütörtökön 14 órától írhatja meg, ahová 13:30-ra kell megérkezni.

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintésére 2020. január 24-én, pénteken 7-15 óráig van lehetőség az iskolatitkári irodában. A dolgozatokról a vizsgázó, vagy törvényes képviselője kézzel vagy elektronikus úton (pl digitális fényképezőgéppel, telefonnal) másolatot készíthet. Amennyiben valaki az értékeléssel nem ért egyet, – kizárólag a javítókulcstól eltérő javítás esetén – észrevételt tehet 2020. január 27. hétfő 16 óráig, melyet az iskola igazgatójának kell benyújtani.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színnel fogó tollal kell elkészíteni. (Célszerű legalább 2 db, lehetőleg egyformán fogó tollat hozni.)

Magyar nyelv
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Minden vizsgázónak sikeres felvételizést kívánunk!

Képtalálat a következőre: „középiskolai írásbeli”