Beiratkozás a 2024/2025-ös tanévre

Az intézményünkbe felvételt nyert tanulók beiratkozására 2024. június 26-án (szerdán) 8-16 óra között kerül sor.

A felvételt nyert tanuló szülője, illetőleg törvényes képviselője útján az iskolába kizárólag személyes jelenléttel iratkozhat be, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül, amit lehetőség szerint kérünk előre elvégezni, mivel jelentősen meggyorsítja az ügymenetet. Az adatbeküldésre a KRÉTA rendszeren keresztül 2024. június 19-26. között lesz lehetőség az alábbi tájékoztatóban leírt módon:

Tájékoztatás szülőknek a beiratkozás menetéről

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a tanuló személyi igazolványát, valamint az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítványát.

Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van nyomtatásra illetve fénymásolásra, a folyamatok gyorsítása érdekében hozzák magukkal a következőket:

Kinyomtatva, kitöltve kérjük:
Beiratkozás 2024 adatlap
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Fénymásolatban kérjük:
A gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája (akinek még nincs személyi igazolványa, annak útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat).

A diákigazolvány igényléséhez az illetékes Kormányablakban kérjük, hogy csináltassák meg a gyermek NEK-adatlapját.

A fenti dokumentumok kitöltése, fénymásolása az intézményben történő beiratkozáskor is lehetőség van, azonban ha már készen van, az jelentősen meggyorsítja az ügymenetet.

A 7. és 9. évfolyamos nyelvi szintfelmérők angol és német nyelvből a tanév első napján, 2024. szeptember 2-án kerülnek megírásra.

A 7. évfolyamra beiratkozó diákoknak és szüleiknek a beiratkozás alkalmával kell nyilatkozniuk, hogy Erkölcstant vagy Hit- és erkölcstant (katolikus vagy református) kívánnak tanulni.

Együttműködésüket köszönjük, szeretettel várjuk Önt és gyermekét iskolánkba!

Közlemény

Az eddigi gyakorlat szerint a szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatára beiratkozott tanulók „automatikusan” jelentkeztek a budapesti Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium délután tartott tandíjas képzésére is. A délelőtti gimnáziumi dráma képzéshez és a délutáni művészeti képzéshez kapcsolódó órákat ugyanazon helyi pedagógusok tartották. A változások a délelőtti dráma képzést nem érintik, az eddigiekkel azonos módon és feltételekkel valósul meg a jövőben is az oktatás. A délutáni művészeti képzést a következő tanévtől a helyi Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola látja el azokkal a pedagógusokkal, akik úgy döntöttek, hogy ugyanazon feltételrendszer mellett, azonban még inkább olyan lehetőségeket teremtve, ahol a tanulók egyéni fejlődése biztosított, továbbra is magas szakmai szinten folytatják munkájukat. Továbbá mindez, az eddigi tandíjjal szemben lényegesen alacsonyabb térítési díj ellenében tud a 2024/2025-ös tanévtől megvalósulni.