Írásbeli középiskolai felvételi vizsga

Az írásbeli felvételi vizsgára 2022. január 22-én, szombaton 10-12 óráig kerül sor az iskolánkban. Gyülekező 9:30-ig az iskola aulájában, ahol a vizsgázók megkapják a szükséges információkat.

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt diákigazolványt vagy személyi igazolványt kell magukkal hozni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni. A vizsga feladatlaponként magyar nyelv, majd matematika 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

A hatályos járványügyi szabályok értelmében az épületbe a szülők, a vizsgázók kísérői nem léphetnek be, kivételt képez ez alól a speciális nevelési igényű, támogatást igénylő tanuló védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérője. Az iskolában való eligazodást diák-önkéntesek segítik.

Iskolánk járványügyi protokollja alapján a belépéskor testhőmérséklet-mérés történik, a közösségi terek több pontján és a vizsgatermekben kézfertőtlenítő áll rendelkezésre. A folyosókon a maszkviselés kötelező, a vizsga helyszínéül szolgáló tantermekben szabad, de nem kötelező.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2022. január 28-án, pénteken 8-16 óráig az iskolában megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal stb. másolatot készíthet, és kizárólag a hivatalos javításiértékelési útmutatótól eltérő értékelés vagy számszaki hiba esetén az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben.

Aki alapos okból kifolyólag nem tud megjelenni, az 2022. január 27-én, csütörtökön pótló írásbeli vizsgát írhat. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A pótfelvételin való részvételhezindoklással alátámasztott írásos kérelmet kell az iskola igazgatójához benyújtani. A kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Minden vizsgázónak eredményes felkészülést és sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Januári osztályozó vizsgák időpontja

Az egyéni munkarendű diákok számára a 2022. januári (I. félévi) osztályozó vizsgák a január 17-el kezdődő héten kerülnek megszervezésre. A részletes beosztás megtekinthető az I. emeleti hirdetőtáblán január 10-től.
Minden vizsgázónak eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!