A tagozatról

A kezdő német nyelvi tagozatra azokat a diákokat várjuk, akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek és motiváltak. Ezen a tagozaton a német nyelv ismerete nem előfeltétel, mivel a nyelvoktatás intenzív módon, magas óraszámban történik. A második idegen nyelvet, az angolt, kezdő vagy haladó szintű csoportban tanulják a szintfelmérő eredményétől függően.

A tagozatról

Az angol nyelvi tagozatot azoknak a jó képességű, szorgalmas diákoknak ajánljuk, akik képesek tanulmányaikat haladó szintű tankönyvekből angol nyelvű óravezetéssel folytatni. A tagozaton az angol nyelv oktatása magas óraszámban történik annak érdekében, hogy a diákok 10. vagy 11. év végére eljuthassanak a középfokú nyelvvizsga, illetve az előrehozott középszintű érettségi szintjére. A tagozatos diákok képzését angol anyanyelvű tanár (lektor) is segíti.

A tagozatról

A humán tagozatot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az irodalom, a történelem, a magyar nyelv, és az idegen nyelvek iránt. A tagozaton magasabb óraszámú képzést biztosítunk magyarból és történelemből, versenyekre, pályázatokra készítjük fel a diákokat. Erre a tagozatra magyar nyelv és irodalomból tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A képzésről

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akiket érdekel a biológia és a természtettudományok. A tagozatra jelentkező diákok egy országos szinten is kiválóan felszerelt laboratóriumban, felkészült, naprakész tudással rendelkező szaktanárok segítségével készülhetnek fel a felsőoktatási intézménybe való bejutásra.

A képzésről

A hat évfolyamos képzés során a 21. században nélkülözhetetlen tudás átadására törekszünk. Az osztály tanulóinak ezért emelt óraszámú idegen nyelv és informatika órákat kínálunk, csoportbontásban. A heti 5 idegen nyelvi óra lehetővé teszi, hogy a szorgalmas diákok már 8. osztály végére, vagy 9. osztály elejére középfokú nyelvvizsgát tegyenek, és a 9. osztálytól kezdődő második nyelv tanulására még nagyobb hangsúlyt fektessenek. A hat évfolyamos képzésen elsődlegesen angol nyelvet oktatunk, német nyelvi csoport csak a csoportindításhoz szükséges minimum létszám esetén indul.

Ezen felül a képzés során a Szentesi Vízilabda Klubbal és a Szilver Táncsport Egyesülettel együttműködésben biztosítjuk a diákok élsportolói pályára való készülését.

Kinek ajánljuk a képzést?

  • A tehetséges és szorgalmas gyerekeknek.
  • Azoknak, akik heterogén osztályban tanulnak, és a körülmények nem biztosítják megfelelő ütemű fejlődésüket.
  • Akik szeretik a kihívásokat, az egészséges versenyszellemet, amely jobb munkára ösztönöz.
  • Akik szűknek érzik az általános iskolai kereteket.
  • Akik 12 és 18 éves koruk között szeretnének hat éven át folyamatosan, váltás és törés nélkül készülni az érettségire és a felvételire.
  • Akik a 8. osztály elvégzése után mindenképpen gimnáziumban szeretnének továbbtanulni.

Matkovics Ágnes tanárnő írása (az első hatévfolyamos osztály osztályfőnöke)

1996-ban indítottuk a Horváth Mihály Gimnáziumban az első hat évfolyamos osztályt. Bevezetését nagy vita előzte meg. Sokan ellenezték, féltek tőle, többen izgalommal vártuk, nagy kihívásnak tekintettük. Azóta is vannak, akik kételkednek a létjogosultságában, s amíg le nem érettségizik néhány ilyen osztályunk, kételkedni is fognak. Pedig az elmúlt 10 évben az országnak szinte minden gimnáziumában indult hat- vagy nyolcosztályos képzés, és legtöbbjük életképesnek bizonyult. Sőt, túlságosan is kezdtek teret hódítani, ezért az oktatási tárca mindent megtett azért, nehogy ezek a formák teljesen kiszorítsák a négyosztályos képzést. Bármennyire népszerű és eredményes is a hat- és nyolcosztályos képzés, a cél az, hogy az iskolák mindenütt minél több szolgáltatást nyújtsanak: legyen hagyományos négy évfolyamos képzés is mindegyik gimnáziumban, hogy a szülők és a diákok választhassanak.

Az általános iskolák az országban mindenütt – érthető módon – berzenkedtek a hat és nyolc évfolyamos képzés ellen, igyekeztek megtartani legjobb diákjaikat, ugyanakkor ők is és a gimnáziumok is csakis a gyerekek érdekeit kell, hogy szem előtt tartsák. Ez pedig a választás szabadsága. Vannak olyan diákok, akiknek az a legelőnyösebb, ha végigjárják az általános iskola nyolc osztályát, s csak azután kell dönteniük a középiskoláról. Másoknak jobban megfelel a 12 évesen történő váltás, a hat évfolyamos gimnáziumokban folyó kiegyensúlyozott oktatás, ahol kiemelt szerep jut a tehetséggondozásnak. S végül vannak olyan kisdiákok, akik már 10 évesen váltanak, s a leghagyományosabb képzési rendszerben, a nyolcosztályos gimnáziumban készülnek a továbbtanulásra.

A Horváth Mihály Gimnázium vezetése nagyon helyesen döntött, amikor kibővítette a választás lehetőségét a szentesi szülők számára, így most már nem kell messzi városokba, kollégiumokba adni azokat a gyerekeket, akik különböző okokból korábban válnak meg az általános iskolától. Itt, Szentesen és környékén dönthetnek úgy a szülők és a diákok, hogy a gimnázium hatosztályos tagozatát választják, amely immár 4 éve kiegyensúlyozottan működik, bár eddig minden évfolyamon csak egy osztályt tudtunk indítani. Mi már tudjuk, hogy igazak azok a vélemények, amelyek szerint a kisgimnazisták számára könnyebb a váltás az általános iskoláról a középiskolára, terhelésük egyenletesebb, kevesebb különórára járnak, kevesebbet kell tanulniuk otthon, mégis jobb eredményeket érnek el, mint négy évfolyamos társaik jelentős része. Ezért várható, hogy az első mérhető eredmények után a jelenleginél nagyobb lesz az érdeklődés a tagozat iránt. Hosszú távon két párhuzamos hat évfolyamos osztály indítását látom célszerűnek.

Osztályom, mely az első a HMG hatosztályosai közül, három jelentős fázison lépett túl: az első két év a gimnáziumi munkára való átállás viszonylag nyugodt fejezete volt. Itt ők voltak a legkisebbek, ezért nagyon vigyáztunk rájuk, sokkal jobban, mint amennyire az általános iskolák 7. és 8. osztályosaira vigyáznak a felnőttek. A második két év nehezebb volt a belépő második idegen nyelv és a magasabb követelmények miatt, de már összeszoktak, jól ismerték egymás (és a tanárok) stílusát és teherbírását, ezért lényegesen nyugodtabban vették az akadályokat, mint az újonnan belépő 9. osztályos évfolyamtársaik. Ekkor már módjuk volt „keveredni” is velük, az új idegen nyelv és a matematika révén vegyes csoportok jöttek létre. A harmadik szakasz, az utolsó két év. Leadtak néhány tantárgyat, valójában most már csak azokat tanulják, amelyek tényleg fontosak a számukra (érettségi, továbbtanulás, általános műveltség szempontjából), vagy amelyeket tanulni szeretnének. Választhattak. Volt aki tovább tanulta a fizikát és a biológiát, nagy óraszámban tanult matematikát is, mert kellett neki a továbbtanuláshoz. És volt olyan is, akinek csak heti 27 órája volt, nem kelett „nemszeretem” tantárgyakat tanulnia, koncentrálhatott a felvételi és érettségi tárgyakra. Valamint választottak plusz órákat a mindannyiuk számára fontos tárgyakból, mint amilyen a magyar, a matematika és az idegen nyelvek.

Mint osztályfőnök, szaktanár és szülő elmondhatom, boldog vagyok, hogy belevágtunk a hatosztályos képzésbe, részese lehettem ennek a folyamatnak, amely megújította és színesebbé tette a HMG és a város életét. Szerencsés vagyok, hogy taníthatok ezen a tagozaton.

Betekintés a felvételi dolgozatokba

A múlt szombaton megírt felvételi dolgozatok megtekinthetők: 2021. január 29., pénteken 7-15 óráig az iskolában.

A betekintésen a szülő és gyermeke is részt vehet. A felvételi dolgozatról elektronikus másolat készíthető, vagyis pl. le lehet fényképezni, és otthon megnézegetni a tumultus elkerülése végett.

A javítókulcstól eltérő értékelés, valamint számszaki hiba esetén a következő munkanap végéig, azaz 2021. február 1., hétfő 16 óráig észrevételt lehet benyújtani az iskola igazgatójának.

A betekintésen az érvényes járványügyi óvintézkedések betartásával lehet részt venni, vagyis a maszk és kézfertőtlenítő használata, valamint a távolságtartás kötelező.