Tájékoztató a 2024/2025-ös tanév tankönyvrendeléséről

A kormány 1092/2019. (III.8.) határozata értelmében, a 2020/2021. tanévtől kezdődően a köznevelésben tanuló diákok – 1-16. évfolyamon – ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a tanulók könyvtári kölcsönzéssel jutnak hozzá. A kölcsönzött tankönyveket legkésőbb a tanulmányok (jellemzően 12. évfolyam) végén vissza kell adni a könyvtárba – kivéve: munkatankönyvek (ezek jellemzően a munkafüzetek, nyelvkönyvek). A könyvtári könyvekbe beleírni, aláhúzni, jegyzetelni nem szabad, ugyanolyan állapotban kell visszaadni, mint ahogy megkapták.

A mellékelt osztályszintű összesítő táblázatból tudnak tájékozódni az adott osztály számára megrendelt tankönyvekről. (A nyelvkönyveket összesítve rendeljük, így azok az egyes osztályoknál nem látszódnak, azokat az adott nyelvtanár veszi fel és osztja ki a saját csoportjaiban. A nyelvkönyvek munkatankönyvek, azokba a diák beleírhat, nem adja vissza használat után.)

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülők egy vagy több tankönyvet megvásároljanak, hogy a gyermekük írhasson vagy jegyzetelhessen benne. A vásárlásra a KELLO webshopban (https://webshop.kello.hu) van lehetőség.

A 2024/2025-ös tanévben ajánlott és kötelező olvasmányok könyvtári elérhetősége

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 184/G (4) „Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.”

A magyar nyelv és irodalom munkaközösség tájékoztatása szerint az ajánlott és kötelező olvasmányok feldolgozása az irodalmi szöveggyűjtemények felhasználásával történik, melyeket a diákok könyvtári kölcsönzés keretében megkapnak és tanulói jogviszonyuk végéig használhatnak.

Rendkívüli felvételi eljárás

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárást (ún. „pótfelvételit”) hirdet a következő tagozatokon:

  • Hat évfolyamos képzés
  • Sporttagozat
  • Matematika-fizika tagozat

A rendkívüli felvételi eljárás keretében 2024. május 31-ig várjuk az iskolánkban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését.

Érdeklődni az iskola titkárságán lehet a 63/561-581-es telefonon, valamint elérhetőség megadásával az iskola email-címén (hmgszentes@hmg.hu).

A jelentkezési lapot a titkárságra kell eljuttatni, de ajánlott a személyes egyeztetés.
Jelentkezési lap a hat évfolyamos képzéshez
Jelentkezési lap a négy évfolyamos képzésekhez

Várjuk a tanulni vágyó, közösségünkbe tartozni kívánó diákok jelentkezését!

 

Tájékoztató az érettségi vizsgákkal kapcsolatban

Május 6-án megkezdődnek a 2023-2024-es tanév írásbeli érettségi vizsgái. Iskolánk – néhány vizsgatárgy kivételével – emelt – és középszintű írásbeli érettségi vizsgák helyszíne is. Megkérjük a vizsgázókat, hogy kapunyitásig, mely legkorábban 45 perccel az írásbeli vizsga kezdési időpontja előtt lehetséges, az utcán várakozzanak. Tájékoztatjuk a hozzánk érkező vizsgázókat, hogy a környező utcákban ingyenes parkolási lehetőség korlátozott számban áll rendelkezésre. A linken elérhető tájékoztatóban további információkat olvashatnak az érintett vizsgázók.

Tájékoztató az érettségi vizsgákkal kapcsolatban