Megvalósult az Erasmus+ újabb projektje

Iskolánk nyertes Erasmus+ pályázatának keretein belül, április 3-tól 12-ig, Vigh Viola tanárnő továbbképzésen vett részt Barcelonában. A kurzus fő célja a környezettudatosságra és a  fenntartható  fejlődésre  való nevelés fontosságának különböző tantárgyakon keresztüli, illetve azokon kívüli (közösségi) tudatosítása volt. A résztvevők megismerhették, milyen módszerekkel dolgozhatják fel ezt a témát a meglévő óráikon és hogyan válnak a diákok aktívabbá, elkötelezettebbé egy „zöldebb” iskola leendő kialakítása iránt. Ennek megfelelően a kurzus innovatív nevelési megközelítéseket mutatott be, szó volt a projektalapú tanulásról. A tanárnő mindemellett természetesen időt szánt Barcelona építészetének, kulturális örökségének és természeti szépségeinek felfedezésére, illetve igyekezett újabb nemzetközi kapcsolatokat kialakítani a többi résztvevő iskolával.

Árverés az alapítvány javára

Az Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért árverésre bocsátja a képen látható festményt, melyet Mihály Gergely kollégánk készített. A festmény, mely az augusztusi táborban készült, London nevezetességeit ábrázolja a tanár úr által jegyzett jellemző motívumok közé helyezve. Az árverésen befolyt összeget egy új közösségi tér kialakítására fordítanánk, ahol diákjaink az órák közötti szünetekben kényelmes, modern körülmények között tölthetik szabadidejüket.
A festmény kikiáltási ára: 20.000 Ft
Licitlépcső: 1.000 Ft
Licitálni iskolánk Facebook oldalán az itt elérhető bejegyzés alatt lehet hozzászólás formájában 2023. április 11-től április 17. (hétfő) 20.00 óráig.

Megvalósult az Erasmus+ hatodik továbbképzése

Egy hetes, franciaországi továbbképzésen vehetett részt Kemény Judit tanárnő gimnáziumunk nyertes Erasmus+ pályázata keretében. A kurzus témája az iskolai közösség tantermen kívüli környezetvédelemre való nevelése volt. A tanárnő a megismert, hasznos módszereket a közeljövőben iskolánk pedagógusainak is bemutatja majd. A tanulás, a jó gyakorlatok megismerése mellett kolléganőnk szabadidejében megpróbálta felfedezni Nizzát, valamint törekedett kulturális, nemzetközi kapcsolatok építésére is.

Felvételi jelentkezési sorrend módosítása

A jelentkezések módosításának lehetősége március 21–22-én áll fenn, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.
A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
– az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
– az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése.
(Iskolánkkal való egyeztetésre a hmgszentes@hmg.hu címre írt emaillel, valamint telefonon vagy személyesen az igazgatósággal való megbeszélés útján van lehetőség.) Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni!
Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni! A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:
– az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
– azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén. A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell továbbítania a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatalnak.

Tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

A felvételi jelentkezési lapok feldolgozása megtörtént. Az ideiglenes felvételi rangsort tagozatokra bontva az alábbi linkekre kattintva érhetik el. A „Felvételre javasolt” tanulók még nem biztos, hogy bekerülnek az adott tagozatra, ez a javaslat csak annyit jelent, hogy a tanuló pontszámai alapján elfogadjuk a jelentkezését, amennyiben belefér az adott tagozat létszámkeretébe. Ha valaki több tagozatot is megjelölt, akkor több oszlopban is szerepel a rangsoron. Arra a helyre fog felvételt nyerni, amelyet iskolánkban az elsőként jelölte meg. A végleges sorrendet április 21-e után tudjuk közzétenni, amikor az Oktatási Hivatal listáját megkapjuk. Akik hozzánk szeretnének bekerülni, akkor van nagyobb esélyük, ha az 1. helyen jelöltek meg bennünket. Ha korábban nem így döntöttek, március 21-22-én még van lehetőség a sorrend megváltoztatására.

Köszönjük, hogy iskolánkat választották!

Gyakorlati vizsga az irodalmi-drámai-média tagozaton

Az irodalmi-drámai-média tagozatra felvételizők gyakorlati vizsgán vesznek részt, ahol az ének, tánc, beszéd és improvizációs készséget mérjük fel, ezen kívül egy rövid szövegalkotásra is sor kerül. A gyakorlati vizsgát március 3-án rendezzük meg, 2 csoportban, 13 illetve 15 órai kezdettel. A tagozatra jelentkező diákok az alábbi beosztás szerint vesznek részt a gyakorlati vizsgán. A jelentkezők az oktatási azonosítójuk alapján találják meg magukat. Kérjük a felvételizőket, hogy a kezdési időpont előtt legalább fél órával érkezzenek meg iskolánkba! Sok sikert kívánunk minden felvételizőnek! 

Az irodalmi-drámai-média tagozat iránt érdeklődők február 24-ig küldhetik meg bemutatkozásukat

Az  irodalmi-drámai-média tagozatra felvételizők gyakorlati vizsgán vesznek részt, ahol az ének, tánc, beszéd (versmondás), improvizációs készséget mérjük, ezen kívül írásban egy rövid szövegalkotásra is sor kerül. A felvételiző 5 verssel, 2 népdallal, egy rövid szabadon választott zeneszámra kitalált mozgás koreográfiával készüljön. (A zenét pendrive-on hozza majd magával.)

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2023. március 3-4. A vizsga menetrendjét, a gyerekek meghallgatásának sorrendjét február 27-én tesszük közzé iskolánk honlapján.

Kérjük, hogy február 24-ig (péntek) az alábbiakat küldje minden jelentkező a pasztor.aniko@hmg.hu címre: 

  1. egy rövid bemutatkozást, amiben leírja a jelentkező, milyen művészeti tapasztalatokkal rendelkezik már, és miért választja tagozatunkat
  2. egy portré fényképet önmagáról
  3. fakultatív módon egy rövid (maximum 2 perces) mozgóképes bemutatkozást is beküldhet a jelölt, ami többlet pontot jelent a felvételi eredményében.