Az orosz nyelvi tagozatról

Sok éves kihagyás után újra választható iskolánkban az orosz nyelv!

Ha szeretnéd, tanulhatod második nyelvként. Így tagozattól függően heti 3 vagy 4 órád lesz. A 2012-2013-as tanévtől lehetőséged lesz orosz tagozaton megismerkedni ezzel a nylevvel, az orosz kultúrával és ezzel az érdekes, nagy múltú országgal.

Az orosz órákon kommunikatív nyelvoktatás folyik, már pár hónap elmúltával alapszinten beszélhetsz. A tagozaton orosz lektor segíti neylvtanulásod fejlesztését, akinek segítségével közepes- illetve emeltszintű tudásra tehetsz szert. Modern tankönyvek alapján sajátíthatod el a nyelvet. Igény esetén diákcserében is részt vehetsz.

Miért válaszd?

 • az oroszt manapság kevesen beszélik hazánkban
 • a piac kelet felé nyit, keresettek az oroszul beszélő szakemberek
 • egzotikus nyelv, érdekes az írásmódja
 • kulturája híres, sokszínű
 • kis csoportokban, lektor segítségével nagyobb eredményt érhetsz el!

A német nyelvi tagozatról

Bemutatkozik a német nyelvi tagozat

Gimnáziumunkban több mint 20 éve működik német nyelvi tagozat. Egykori tanítványaink jelentős része szerzett olyan diplomát, amely a nyelvtudáson alapszik (idegenforgalmi, külkereskedelmi, nyelvtanári…) Mai kollégáink között is vannak, akiknek pályája az itt szerzett tudással indult.

Jelenlegi német szakosaink:

 • Czabarka Ágnes
 • Farkas-Lakatos Rita
 • Ráfi Dénes
 • Tégla-Ádám Bernadett
 • Vigh Viola
 • Volosinné Lucza Éva
 • Turóczi Györgyi

A nyelvtanulás kiemelkedő szerepet játszik a mai világban. Az angol jelentősége mellett a német nyelv tudása is elengedhetetlen Európában. Gondoljunk csak arra, hányan kapnak ösztöndíjat különböző német vagy osztrák egyetemeken, hány jogász, orvos szerez gyakorlatot Ausztriában, Svájcban, Németországban, hányan vállalnak állást német nyelvterületen.

Tudjuk azt is, hogy a diploma megszerzéséhez akár két nyelvvizsga is szükséges. Gimnáziumunk német nyelvi tagozatos osztályában lehetőséget biztosítunk a diákoknak arra, hogy megszerezzék az európai követelményeknek megfelelő nyelvtudást.

Tanórákon kívül is fejleszthetik diákjaink nyelvismereteiket. Több mint 20 éves cserediák-kapcsolatot tartunk fenn a St. Augustini Rhein-Sieg Gimnáziummal, így minden évben találkozhatnak a német és magyar diákok egymással. Ennek keretében a gyerekek a nyelvgyakorlás mellett ország-ismereti tudásukat is bővíthetik. Diákjaink évről-évre eredményesen vesznek részt országos és területi német versenyeken. Az OKTV, a felvételi és az emelt szintű érettségik, valamint a nyelvvizsga eredmények is tanúsítják az itt folyó munka színvonalát.

A tagozat óraszámai

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

német nyelv

7 óra

7 óra

6+2* óra

5+2* óra

2. idegen nyelv

3 óra

3 óra

3+2* óra

3+2* óra

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon

Lehetőség van ingyenes nyelvvizsgafelkészítő órákon is részt venni. Nemzetközi nyelvvizsga lehetőségét iskolánk biztosítja.

Haladó angol nyelvi tagozat

Napjainkban a nyelvtudásnak kiemelt jelentősége van. A diploma megszerzése a legtöbb egyetemen középfokú nyelvvizsgához kötött. A középiskolai és a felsőfokú tanulmányok során sok lehetőség nyílik külföldi ösztöndíjak elnyerésére, melyekhez a használható nyelvtudás elengedhetetlen. Egyre több munkahelyen elvárás az idegen nyelvek ismerete, illetve ez a külföldi munkavállalás alapja is.

Iskolánk nyelvi tagozatos osztályaiban ezt a nyelvtudást szerezhetik meg diákjaink.

Az angol nyelvi tagozatot azoknak a jó képességű, szorgalmas tanulóknak ajánljuk, akik képesek tanulmányaikat haladó szintű tankönyvekből (A2, B1), angol nyelvű óravezetéssel folytatni.

A 9. és 10. évfolyamon az angol nyelv oktatása magas óraszámban történik, azért hogy a diákok a 11. év végére eljuthassanak középfokú nyelvvizsga, illetve előrehozott középszintű érettségi szintjére. A tagozatos diákok munkáját angol anyanyelvű tanár (lektor) is irányíthatja.

A tagozat óraszámai

9.

10.

11.

12.

angol nyelv

7 óra

7 óra

6+2* óra

5+2* óra

2. idegen nyelv

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon

Amit még kínálunk:

 • heti 2 angol nyelvű drámaóra
 • heti 2 ingyenes nyelvvizsgára felkészítő foglalkozás (TELC, ECL, BME, ORIGO, CERT)
 • heti 2 emelt szintű érettségire felkészítő óra
 • kommunikáció központú órák
 • TELC nyelvvizsga lehetősége az iskolában
 • közép-/emelt szintű érettségi akár 10. évfolyamon
 • használható nyelvtudás
 • ösztöndíj lehetősége
 • tanulmányi utak

Választható második idegen nyelv: német, francia, latin, orosz.

Ki iratkozzon a tagozatra?

Akit érdekel az irodalom, a történelem, az anyanyelv és az idegen nyelvek aki a következő területeken akar továbbtanulni:

 • bölcsészettudomány
 • jogtudomány és igazgatás
 • pedagógusképzés
 • kommunikáció
 • gazdaságtudományok
 • nemzetvédelem
 • egészségtudomány
 • társadalomtudomány

Mit kínálunk?

 • magasabb óraszámú képzést a humán tárgyakból
 • több olvasnivalót, elmélyültebb tanulási lehetőséget
 • 11. és 12. évfolyamon további plusz órákat
 • tehetséggondozást: versenyekre, pályázatokra való felkészítést
 • kapcsolatot egyetemi tanszékekkel, egyetemistákkal
 • rendhagyó tanórákat meghívott kortárs írókkal, költőkkel, irodalmárokkal, történészekkel, előadóművészekkel

Mire alapozunk?

 • a HMG múltjára, a humán tárgyak tanítása-tanulása terén szerzett eddigi tapasztalatainkra és sikereinkre
 • a tanárok szakmai hozzáértésére
 • diákjaink eredményeire

A francia nyelvi tagozatról

Kódszám: 0001

A francia nyelvi tagozat bemutatkozó videója

A francia nyelvi tagozat bemutatkozó videója

Bemutatkozás 2.

Bemutatkozás 2.

A kezdő francia nyelvi tagozatra azokat a diákokat várjuk, akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek és motiváltak. Ezen a tagozaton a francia nyelv ismerete nem előfeltétel, mivel a nyelvoktatás intenzív módon, magas óraszámban történik. A második nyelvet, az angolt kezdő vagy haladó szintű csoportokban tanulják, a szintfelmérő eredményétől függően. A tagozatos diákjaink nyelvoktatása és a frankofón kultúra megismerése anyanyelvű lektor segítségével történik. Délutánonként lehetőség van kis létszámú csoportokban nyelvvizsga felkészítőn részt venni. A közép- és emelt szintű érettségik, és a nyelvvizsgák eredményei is tanúsítják az itt folyó munka színvonalát.

Lektorunk kötetlen beszélgetésekre, gasztronómiai délutánokra invitálja diákjainkat. Emellett elkíséri a tanulókat az egyetem francia tanszékére, illetve Budapestre a Francia Intézetbe. Hagyományosan minden évben franciaországi, öt napos színjátszó fesztiválon vettünk részt a járványhelyzet kialakulásáig. Szándékunkban áll továbbra is francia nyelvű darabokat eljátszani.

Szóbeli felvételi vizsga nincs.

A tagozat óraszámai:

9. 10. 11. 12.
francia nyelv (kezdő) 7 óra 7 óra 6+2* óra 5+2* óra
angol nyelv (kezdő/haladó) 3 óra 3 óra 3+2* óra 3+2* óra

* Emelt szintű érettségire felkészítő óraként felvehető.

A tagozatról

Sportiskola Szentesen

Felvételi lehetőség középiskola, kilencedik osztályba-sporttagozatra

felvételi időpontja: 2014. február 22. szombat 9:00

Bemutató az osztályról

Második bemutató

Horváth Mihály Gimnázium

OM 029737
6600 Szentes, Szent Imre Herceg utca 2.
www.hmg.hu

Telefon: 06/63-561-580, Fax:06/63-561-596
E-mail: hmg[kukac]index.hu

Iskolánk felvételit hirdet 2014/2015 tanévben induló közoktatási típusú-kilencedik osztályba, az úszás a vízilabda iránt érdeklődő leány-, és fiúgyermekek számára.

Jelentkezni lehet az iskola igazgatójánál a fenti elérhetőségeken.

FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők és Gyerekek!

Kedves Edző Kollegák, Tanár Hölgyek és Urak!

A 2010/2011 tanévtől iskolánk az egyik kilencedik osztályban, felmenő rendszerben, közoktatási típusú sportiskolai osztályt indít két sportágban: vízilabda és úszás. A jelentkező tanulók sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgák (alkalmassági) után nyernek felvételt az osztályba. A gyerekek iskolánkban tesznek eleget tankötelezettségüknek. A sportági edzéseket az iskolával együttműködő sportegyesületek edzői tartják a szentesi Sportuszodában. A nem szentesi diákoknak a kollégiumi elhelyezést biztosítjuk.
A nevelő-oktató munka az Oktatási és Kulturális miniszter által kiadott keretterv alapján folyik. A keretterv két nagy blokkból áll, az egyik az ún. közismereti, a másik az ún. sportblokk. A 9-10 évfolyamban az iskola testnevelői tanárai által tartott testnevelés órák száma 8 óra/hét. Iskolai testnevelés 1, és elméleti ismeretek heti 2 órában. A tanórák keretében napi 1 óra (első óra) edzést tartanak, délután az intézménnyel együttműködő egyesületeknél edzenek a gyerekek.
A 11-12. évfolyamban is heti nyolc óra testnevelés, ebből ugyanúgy 1 óra iskolai testnevelés, érettségi felkészítés, 2 óra elméleti ismeretek, 5 óra edzés.
Emellett emelt szinten tanulhatnak angol, francia vagy német nyelvet, melyekből nyelvvizsgát tehetnek, vagy érettségizhetnek. Az első választott nyelvet heti 4 órában a második nyelvet heti 3 órában tanítjuk.
A Szentesi Vízilabda Klub biztosítja az edzések feltételeit, a versenyeztetést, a bajnokságban való szereplést saját klubcsapata végezheti.
Azon tanulók számára, akik valamilyen okból nem tudják folytatni tanulmányaikat a sportiskolai osztályban, az iskola biztosítja a tankötelezettség további teljesítést a normál tantervű párhuzamos osztályban.

Várjuk a sportolni vágyó gyerekek jelentkezését!

bemutatkozik a sport tagozat

Bemutatkozik a sport tagozat. A video megtekintéséhez kattintson a képre!

Eredmények

Miskolczi Ibolya Kitti képes élménybeszámolója az EB-ről.

Junior EB 2010 (PowerPoint vetítés)

2010. február 25-én Magyarország-USA mérkőzött meg a VOLVO kupán.

Az élsportolói osztály képes beszámolóját itt olvashatjátok.

VOLVO kupa (PowerPoint vetítés)

Floridai nemzetközi vízilabda torna

A hmg két tanulója vett részt a floridai nemzetközi vízilabda tornán az utánpótlás női válogatottal Balázs Adrien, Gémes Alexa és Miskolczi Kitti személyében.

A képes összefoglalót itt tölthetitek le.

Az irodalmi-dráma tagozat rövid története

A tagozat 1978-ban alakult, a pezsgő és sikeres diákszínjátszó-életből nőtte ki magát. Bácskai Mihály 1953-ban került a gimnáziumba, az ő révén 60 esztendeje töretlen színjátszóélet működik az intézményben. 1974-ben Várkonyi Zoltán, a Színház- és Filmművészeti Főiskola rektora nyilatkozta, hogy szükség lenne olyan gimnáziumokra, amelyek a főiskola előképzői lennének, ugyanis elégedetlen a felvételi szinttel. Hosszú huzavona után Szentesen beindult a képzés, amelynek lehetőségét Bácskai Mihály személye és a diákszínjátszás területén elért eredményei adták meg, de már egészen más céllal. Irodalmi-drámai tagozat indult kísérleti jelleggel, vagyis a színészelőképzés helyett két területre fókuszáltak: a humán beállítottságra és a diákszínjátszó munkára. A kísérleti jellegből azután eleddig 30 éves pályaszakasz lett, az idő igazolta a tagozat beindításának szükségességét.

Előadásaink

2015. június 8. hétfő 18 óra

HMG, Díszterem
De te ne hagyd! – A 10.D osztály előadása
Rendezte: Matos Ibolya

2015. május 21. csütörtök 17 óra

Szeged, Thealter Fesztivál, Régi Zsinagóga
Atlantisz bár, 11. osztály. Rendezte: Pádár Zsolt, Szurmik Zoltán
Arany-metszés, 11. osztály. Rendezte: Pádár Zsolt, Szurmik Zoltán.
Fuharosok, 12. osztály. Rendezte: Szebeni Zoltán. Egy kattintás ide a folytatáshoz….