A tagozatról

A kezdő német nyelvi tagozatra azokat a diákokat várjuk, akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek és motiváltak. Ezen a tagozaton a német nyelv ismerete nem előfeltétel, mivel a nyelvoktatás intenzív módon, magas óraszámban történik. A második idegen nyelvet, az angolt, kezdő vagy haladó szintű csoportban tanulják a szintfelmérő eredményétől függően.

A német nyelvi tagozatról

Bemutatkozik a német nyelvi tagozat

Gimnáziumunkban több mint 20 éve működik német nyelvi tagozat. Egykori tanítványaink jelentős része szerzett olyan diplomát, amely a nyelvtudáson alapszik (idegenforgalmi, külkereskedelmi, nyelvtanári…) Mai kollégáink között is vannak, akiknek pályája az itt szerzett tudással indult.

Jelenlegi német szakosaink:

  • Czabarka Ágnes
  • Farkas-Lakatos Rita
  • Ráfi Dénes
  • Tégla-Ádám Bernadett
  • Vigh Viola
  • Volosinné Lucza Éva
  • Turóczi Györgyi

A nyelvtanulás kiemelkedő szerepet játszik a mai világban. Az angol jelentősége mellett a német nyelv tudása is elengedhetetlen Európában. Gondoljunk csak arra, hányan kapnak ösztöndíjat különböző német vagy osztrák egyetemeken, hány jogász, orvos szerez gyakorlatot Ausztriában, Svájcban, Németországban, hányan vállalnak állást német nyelvterületen.

Tudjuk azt is, hogy a diploma megszerzéséhez akár két nyelvvizsga is szükséges. Gimnáziumunk német nyelvi tagozatos osztályában lehetőséget biztosítunk a diákoknak arra, hogy megszerezzék az európai követelményeknek megfelelő nyelvtudást.

Tanórákon kívül is fejleszthetik diákjaink nyelvismereteiket. Több mint 20 éves cserediák-kapcsolatot tartunk fenn a St. Augustini Rhein-Sieg Gimnáziummal, így minden évben találkozhatnak a német és magyar diákok egymással. Ennek keretében a gyerekek a nyelvgyakorlás mellett ország-ismereti tudásukat is bővíthetik. Diákjaink évről-évre eredményesen vesznek részt országos és területi német versenyeken. Az OKTV, a felvételi és az emelt szintű érettségik, valamint a nyelvvizsga eredmények is tanúsítják az itt folyó munka színvonalát.

A tagozat óraszámai

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

német nyelv

7 óra

7 óra

6+2* óra

5+2* óra

2. idegen nyelv

3 óra

3 óra

3+2* óra

3+2* óra

* 2 óra választható 11. és 12. évfolyamon

Lehetőség van ingyenes nyelvvizsgafelkészítő órákon is részt venni. Nemzetközi nyelvvizsga lehetőségét iskolánk biztosítja.