A sport-tánc tagozatról

A 2011/2012. tanévtől iskolánk az egyik kilencedik osztályban, felmenő rendszerben, közoktatási típusú sportiskolai osztályban tánc tagozatot indít, a már évek óta működő vízilabda szakághoz társítottan. A jelentkező tanulók sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgák (alkalmassági) után nyernek felvételt az osztályba. A gyerekek iskolánkban tesznek eleget tankötelezettségüknek. A sportági edzéseket az iskolával együttműködő Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézmény edzője, az EB és VB bronzérmes László Csaba tartja majd. A beiskolázás országos típusú, a nem szentesi diákoknak a kollégiumi elhelyezést biztosítjuk.

A nevelő-oktató munka az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kerettanterv alapján folyik. A kerettanterv két nagy blokkból áll, az egyik az ún. közismereti, a másik az ún. sportblokk. A 9-10. évfolyamban az iskola testnevelő tanárai és a táncedző által tartott testnevelés órák száma 8 óra/hét. Ebből iskolai testnevelés 1, elméleti ismeretek heti 2 órában, valamint tanórák keretében napi 1 óra (első óra) edzés folyik. Délután a Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánctermében tréningeznek a gyerekek.

A 11-12. évfolyamban is heti nyolc óra a testnevelés, ebből ugyanúgy 1 óra iskolai testnevelés, érettségi felkészítés, 2 óra elméleti ismeretek, 5 óra edzés.

Fentiek mellett emelt szinten tanulhatnak angol, francia vagy német nyelvet a tanulók, melyekből nyelvvizsgát tehetnek, vagy érettségizhetnek. Az első választott nyelvet heti 4 órában a második nyelvet heti 3 órában tanítjuk.

A Szentesi Szilver Művészetoktatási Intézmény biztosítja a táncedzések feltételeit, a versenyeztetést és a bajnokságokban való szereplést.

Azon tanulók számára, akik valamilyen okból nem tudják folytatni tanulmányaikat a sporttagozaton, az iskola normál tantervű párhuzamos osztályban biztosítja a tankötelezettség további teljesítését.

tanc_jpg_19195