Mire jó a földrajz?

Miért válaszd a Horváth Mihály Gimnázium FÖLDRAJZ-tehetséggondozó tagozatát?

Földtudományoknak nevezzük a Földdel foglalkozó tudományágakat. Ez a bolygótudományok (planetológia) egyik speciális esete, lévén a Föld egy bolygó (az eddig ismert egyetlen olyan bolygó, amelyen élet található). A földtudományok a fizika, matematika, kémia és biológia segítségével építik fel a Föld megértéséhez szükséges rendszereket. Ezek segítségével a tudósok lehetőséget kaphatnak arra, hogy megjósolják a „Föld bolygó” nevű rendszer viselkedését.
Egy kattintás ide a folytatáshoz….

A földrajz tagozatról

Az ország első gimnáziumi földrajz tagozata.

A képzést a 2011-2012-es tanévtől kezdtük.

A tudományegyetemek (SZTE) természettudományi- és informatikai karainak szakirányaira (geoinformatika, idegenforgalom, táj- és környezetföldrajz, terület- és településfejlesztés, földrajz tanár, geológia, alkalmazott földtudomány, környezettan) épül intézményünkben a felkészítés. A heti emelt óraszámba a földrajz mellett a fizikát, informatikát, a rajz- és vizuális kultúra tantárgyat is belevettük.
Kiemelten kezeljük az évente megtartandó terepgyakorlatokat, ahol lehetőség nyílik az ásvány- és kőzettan, a meteorológia, a térképészeti, a csillagászati megfigyelések stb. ismereteinek bővítésére. Továbbá betekinthetnek célirányos tanulmányi kirándulásokon országunkban azon vállalatok működésébe, melyek meghatározóak a munkaerő piaci kihívásokban és köthetőek szoros és tágabb értelemben a földrajz tantárgyhoz, valamint a földtudományhoz. Szoros kapcsolatot építtetünk ki a SZTE TTIK oktatóival, akik oktatói munkánkban rendkívül segítőkészek. A tanévek során előadásokat tartanak intézményünkben egyetemi oktatók, de tagozatunk diákjainak is lehetőségük lesz az egyetemi életbe való betekintésre.

Oktató-nevelő munkánk korszerű szaktanteremben folyik, ahol meteorológiai és csillagászati műszerek segítik a felkészülést. Az évente kiírt országos és nemzetközi földrajzversenyeken eddig is rendkívül sikeresek voltak diákjaink, amivel nemcsak a versenyeztetésben, hanem a mélyebb ismeretszerzésben is felkészítjük őket. A számtalan tudományos diákpályázaton is megmérettetik magukat.

A tagozat célja, hogy az itt tanulók széles körű ismereteket sajátítsanak el Földünkről, a hazai táj fejlődéséről, sajátosságairól, társadalmi-gazdasági viszonyairól, a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok kapcsolatrendszeréről.

Középiskolai, majd az erre épülő felsőoktatási képzéseken végzett tanulók alkalmasak lesznek a nemzeti és nemzetközi földtudományi, megfigyelő- és előrejelző szolgálatoknál, illetve hatósági jogkört gyakorló intézményeknél
feladatok ellátására. Környezettudományi, erőforrás-kutatási, környezet- és természetvédelmi feladat- és munkakörökben szervezői és koordinációs vízügyi intézményeknél, vízföldrajzi (hidrológiai, hidrogeográfiai,
hidrogeológiai) feladatok ellátására. Kutatási projektek megszervezésére, laboratóriumi és terepi mérések végzésére,
koordinálására, és munkakörökben szervezői és koordinációs feladatok ellátására. Az eredmények térképi ábrázolására és térinformatikai integrációjára, térbeli és relációs adatok adatbázisba rendezésére, adatbázisok működtetésére, ipari- és kommunális létesítmények tervezésére, és ezek biztonsági elemzéséhez szükséges hatástanulmányok elkészítésére. Önálló munkaköröket is betölthetnek a környezettudományhoz kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatásokat végző munkahelyeken, illetve a környezettudomány eredményeit alkalmazó
szakigazgatási szerveknél, önkormányzatoknál, kutató-fejlesztő intézetekben, gazdasági tevékenységet végző vállalkozásoknál és civil szervezeteknél.

Felszerelés

tavcso_jpg_57696

Gimnáziumunk a 2011-2012-es tanévben a Szegedi Tudomány Egyetem TTIK által kiírt pályázatán első helyezést ért el. Gimnáziumunk a „Kutató iskola” címet kapta meg. A pályázatunk csillagászati megfigyelésekre és kutatásokra koncentrál, ezen belül a változó csillagok, a kettős csillagok, a naptevékenység, protuberranciák, flerek, napfoltok, a naprendszer égitestjeinek a megfigyelésére és lokális környezetünk fényszenneyzési paramétereinek a vizsgálatára, valamint kisbolygókutatásra koncentrál.

Az elnyert kétszázezer forint plusz kiegészített összeggel egy 200/1000 Newton reflektort a tartozékaival RQ5 mechanikával webkamerát, okulárokat, fókuszírozót, szűrőket valamint óraművet, pólustávcsövet, justírozót és asztrofotózáshoz Canon és Nikon adaptereket vásároltunk.
A projektbe elsősorban a földrajztagozatos diákokat, valamint más érdeklődő diákokat vonunk be. 2012. novemberében kell beszámolnunk az SZTE dékáni épületében a megvalósult kutató tevékenységünkről.

Projekt vezető: Cseh Lajos